MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMI
ZVANIET 67240638
DARBA LAIKS

Pr. - Ce. 9:00 - 17:00; Pk. 09:00-15:00

MĒS ATRODAMIES

Ģertrūdes iela 2-11, Rīga

Siltumapgādes sistēma

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude
 • Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude
 • Apkures sistēmas atgaisošana
 • Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana – atsevišķa maksa
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā – atsevišķa maksa
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa – atsevišķa maksa
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē