• Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude
 • Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude
 • Apkures sistēmas atgaisošana
 • Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana - atsevišķa maksa
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā - atsevišķa maksa
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa - atsevišķa maksa
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē

Sadarbības partneri

 • liaa logo
 • eraf logo
 • DzivoSiltak logo
 • ekas siltinasana
 • rd
 • REA logo
 • eslogo