• Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem
  • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem
  • Parādu piedziņa darbs ar parādniekiem u.tml. (tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā)
  • Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām, protokoli u.tml.)

Sadarbības partneri

  • liaa logo
  • eraf logo
  • DzivoSiltak logo
  • ekas siltinasana
  • rd
  • REA logo
  • eslogo