MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMI
ZVANIET 67240638
DARBA LAIKS

Pr. - Ce. 9:00 - 17:00; Pk. 09:00-15:00

MĒS ATRODAMIES

Ģertrūdes iela 2-11, Rīga

Par ūdens patēriņa skaitītājiem

ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU IESNIEGŠANA

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi – no 25. līdz 27.datumam papīra formātā un no 27. līdz 31. datumam bezmaksas pašapkalpošanās portālā www.nips.lv.

Gadījumā, ja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, par to klienti tiek informēti atsevišķi.

ŪDENS PATĒRIŅA APRĒĶINS

Ūdens patēriņa aprēķins tiek veikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par citu aprēķina veikšanas kārtību).

SVARĪGI!

  • Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek iesniegti norādītajā termiņā (katru mēnesi – no 25. līdz 27.datumam) 3 mēnešus pēc kārtas, dzīvokļa īpašniekam tiek veikts vidējais ūdens patēriņa aprēķins, ņemot vērā iepriekšējo 3 mēnešu vidējo ūdens patēriņu;
  • Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek pieņemti, ja ir beidzies ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņš vai nokavēts rādījumu iesniegšanas termiņš.

ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU NOMAIŅA

Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic reizi četros gados – atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem*. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa dzīvokļa īpašumā ir maksas pakalpojums, ko iespējams pieteikt, zvanot tam sertificētam uzņēmumam.

* Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” un ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

Lielākajā daļā dzīvojamo māju ir uzstādīts mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, kas uzskaita mājā (dzīvokļos) saņemto ūdeni.

KĀ VEIDOJAS MĀJAS ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA

No kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītāja rādījuma atņem dzīvokļu īpašnieku iesniegto  ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu kopsummu.  Tā rodas ūdens patēriņa starpība.

Ūdens patēriņa starpība (5% – 20%) ir pieļaujama, ņemot vērā nelielās ūdens uzskaites svārstības.

 

ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBAS VEIDOŠANĀS IEMESLI:

  • Visbiežāk – dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju ietekmēšana, kad dzīvokļa īpašnieks (vai dzīvokļa iedzīvotājs) tehniski ietekmē ūdens skaitītāja darbību, lai dzīvoklī uzstādītais skaitītājs neveiktu ūdens patēriņa uzskaiti, kā rezultātā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītājs uzskaita patērēto ūdeni, taču dzīvokļa īpašumā uzstādītais skaitītājs patērēto ūdeni neuzskaita;
  • Dzīvokļu īpašnieku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas paradumi. Piemēram, dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa mēneša 23.datumā, savukārt iesniedz tos pārvaldniekam mēneša 30.datumā, kad ūdens patēriņš jau faktiski ir lielāks. Kā arī jāņem vērā, cik dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki savlaicīgi iesniedz skaitījuma rādījumus;
  • Dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju kvalitāte un tehniskie parametri;
  • Dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma iespējams ir novecojusi, caurulēs uzkrājas nosēdumi, kā rezultātā var aizsērēt ūdens patēriņa skaitītāju filtrs un samazināt to ūdens plūsmas uzskaites precizitāti. Šādos gadījumos ieteicams dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem (kopībai) lemt par dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas guļvadu un stāvvadu pilnīgu nomaiņu;
  • Retāk – dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītāja nepilnības. Gadījumos, kad rodas aizdomas par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītāja neatbilstošu darbību, SIA “Nekustamā īpašuma pārvalde” speciālisti var pieprasīt pakalpojuma sniedzējam dzīvojamās mājas skaitītāja pirmstermiņa verifikāciju

IETEIKUMI DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM. ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBAS IESPĒJAMĪBAS NOVĒRŠANAI

  1. Nolasiet un nododiet ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējami tuvu pārvaldnieka noteiktajai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas pēdējai dienai
  2. Dzīvokļa īpašumā uzstādiet kvalitatīvu ūdens patēriņa skaitītāju, izvēloties skaitītāju ar paaugstinātu jutīgumu. Skaitītāja parametrus var atrast uz skaitītāja ciparnīcas ar apzīmēju- mu “R” – labas kvalitātes ierīces apzīmējumam jābūt ne zemākam kā “R=100”
  3. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem vēlams pieņemt lēmumu par ūdens patēriņa skaitītā- ju uzstādīšanu ar attālinātās ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu visos dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumos